ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม2567 »
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส 

 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงยิ่ง  ดังนั้น  ธุรกิจใดที่มีข้อมูลมากกว่าคู่แข่ง จะเป็นธุรกิจที่ได้เปรียบในสนามการแข่งขัน  ทั้งนี้ข้อมูลบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งในการตัดสินใจทางการเงินของทุกธุรกิจ    นักบัญชียุคใหม่จะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีด้านบัญชี  และต้องเป็นมากกว่าผู้บันทึกบัญชี   ดังนั้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการจัดทำบัญชี จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการจัดทำบัญชีได้มากมาย และทำให้นักบัญชีมีเวลาไปคิด ทำอย่างอื่นได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง


ปัจจุบันนี้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีมีเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนักบัญชีจำเป็นต้องจัดหาโปรแกรมที่เหมาะกับธุรกิจที่ทำบัญชี  เราขอแนะนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ราคายุติธรรม และผู้พัฒนาโปรแกรมมีทีมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ  เป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อ SMEsไทย  และเป็นหนึ่งในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย


บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปบัญชี Express ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน  เราใช้โปรแกรมดังกล่าวในการจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้าทุกราย และได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจของลูกค้า  จากประสบการณ์ในการใช้งานมายาวนานกว่า10ปี  จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการจัดทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านลดเวลาในการลองผิดลองถูกในการเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี

 


เหมาะสำหรับ
1.
นักบัญชีที่กำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาช่วยในการจัดทำบัญชี
2.
เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ประสงค์จะได้ข้อมูลทางบัญชีที่รวดเร็ว ทันเวลา
3.
นักศึกษา หรือ บันฑิตจบใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดทำบัญชี 4. บุคคลทั่วไป คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ควรมีพื้นฐานทางบัญชีพอสมควร หรือ มีพื้นฐานทางภาษีและเอกสารทางธุรกิจ เช่น การจัดทำรายงานภาษีการจัดทำแบบแสดงรายการเสียภาษีต่าง ๆ การวางบิล การจัดทำใบเบิก หรือใบสำคัญจ่าย  มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบบัญชีทั่วไปกับบัญชีย่อย

 

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้นักบัญชีที่มีความสนใจจะนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาช่วยในการปฏิบัติงานมองเห็นแนวทางในการเริ่มต้น นำโปรแกรมมาใช้งาน
2.
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ธุรกิจในการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และเป็นที่รู้จักดี
ในหมู่นักบัญชี
3.
เพื่อพัฒนานักบัญชีให้มีความรู้เกี่ยวกับ IT ด้านบัญชีมากขึ้น

 

ขอบเขตการอบรม
1.
อธิบายภาพรวมการทำงานของโปรแกรม
2.
อบรมการตั้งค่าในระบบต่าง ๆ ของโปรแกรมฯ และให้ปฏิบัติจริง
3.
อบรมการกำหนดผังบัญชี และรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัสสินค้า ฯลฯ พร้อมให้ปฏิบัติจริง
4.
อบรมการบันทึกยอดยกมาแต่ละระบบ
5.
อบรมการใช้โปรแกรมในระบบขาย และ รับชำระหนี้
6.
อบรมการใช้โปรแกรมในระบบซื้อ และ จ่ายชำระหนี้ รวมทั้งการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
7.
อบรมการใช้โปรแกรมในระบบสินค้า
8.
อบรมการใช้โปรแกรมในระบบธนาคาร และการตรวจกระทบยอดบัญชีธนาคาร
9.
อบรมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
10.
อบรมการจัดทำ ภงด 3 และ ภงด 53 จากโปรมแกรม
11.
แนะนำรายงาน จากระบบต่างๆ เพื่อตรวจความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

 

แนวทางในการอบรม
1. เน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คนละ 1 เครื่องและให้มีการปฏิบัติงานจริง โดยมีสำเนาเอกสารที่เกิดขึ้นจริงให้ท่านได้ทดลองปฏิบัติ(สามารถนำเอกสารมาจากบริษัทฯ ท่านก็ได้) และท่านสามารถสำรองข้อมูลกลับไปได้
2. ให้การอบรมโดย คุณวันฤดี พิมพ์ประโพธ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด
(MBA- Controlership, CPA.Thailand) และมีทีมผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรม
3. ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง สำหรับผู้มีพื้นฐานทางบัญชีและต้องการนับชั่วโมง อบรมความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
4. ระยะเวลาในการอบรมเต็มหลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าอบรมต่อเนื่องได้   และไม่ต้องการนับชั่วโมงCPD  โดยท่านสามารถกำหนดวัน เวลาเข้าเรียนได้เอง (สะสมเวลาจนครบหลักสูตร)และหากกลับไปปฏิบัติงานแล้วพบปัญหา หรือ ไม่เข้าใจการใช้โปรแกรมในเมนูใดสามารถเข้ามาเรียนเสริมได้อีก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE