ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์2565 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  

 ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา

    วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8:30 - 16:30 น. เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ นับชั่วโมง CPD สำหรับผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ด้านบัญชี 6 ชั่วโมง

  เกี่ยวกับเรา
เหตุผลที่ท่านเลือกบริษัทรุ่งเรืองการบัญชี และทนายความ จำกัด

⇒เพราะ บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ตรวจประเมินโดยทีมงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสากลกระทรวงอุตสาหกรรม (ISO) ตั้งแต่ปี 2551 และเราป็นสมาชิกของ "สมาคมสำนักงานบัญชีไทย" ที่ให้ความร่วมมือประสานงานกับภาครัฐทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีให้มีคุณภาพจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
⇒จากประสบการณ์ยาวนานในการบริการวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพมากว่า 25 ปี ความมุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานตรงตามที่ลูกค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ยอมรับ ทำให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทรุ่งเรืองการบัญชีและทนายความจำกัดเป็นสำนักงานบัญชีที่ท่านไว้วางใจได้
⇒เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้รับการบริการจนได้รับการบอกกล่าวไปยังเพื่อนร่วมอาชีพอื่น ๆต่อไป
⇒เป็นบริษัทที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้การแนะนำ
⇒เราดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "สำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้วยคุณภาพ และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ"
More>>
  บทความ View All>> 
 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratios Analysis)

ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้วิเคราะห์อาจจะใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratios Analysis) เข้ามาช่วยโดยการนำรายการต่างๆ มาเทียบอัตราส่วนเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนี้แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ได้เป็น 4 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
3. การวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไรของเงินทุน
4. การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัท 
More>>

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE